طرح مدرس کوچک

  • نوشته بعدی
  • نوشته قبلی

طرح مدرس کوچک

مجتمع آموزشی فرهنگی تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی مفتخر است طرح مدرسان کوچک را معرفی نماید. در این طرح دانش آموزان مقطع اول دبستان تا دوازدهم دبیرستان که توانایی تدریس دارند و این قابلیت را در خود می بینند نسبت به ارسال مشخصات و نمونه تدریس خود در همین صفحه اقدام می نمایند. تا پس از بررسی اولیه و آزمون , کلاس جهت تدریس برای دانش آموزان برگزار  گردد. لازم به ذکر است هر تخصصی از موسیقی و هنر تا فیزیک و شیمی قابل ارائه می باشد.

طرح مدرس کوچک

/ دسته‌بندی نشده

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ
  • نوشته بعدی
  • نوشته قبلی