فعالیت های دانش آموزی و دانشجویی

این مرکز در سطح دانش آموزی برای افزایش مهارت های مختلف و زمینه سازی برای پرورش خلاقیت و جهت دهی به آنها اقدام به برگزاری کارگاه های پژوهشی و آزمایشگاه های گوناگون نموده است. از ارکان اصلی آموزش در این کلاسها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

شرکت دادن دانش آموز در تمام فعالیت های عملی

ترغیب دانش آموزان برای کارهای تیمی

زیر نظر داشتن دانش آموزان در هر کدام یک از این کارگاه ها و بررسی توانایی های آنها توسط استاد کلاس و مشاور مرکز

ایجاد پرونده پژوهشی برای هر یک از این دانش آموزان و مستندسازی تعلیمات و دوره های گذرانده در این مرکز

اعطای گواهینامه پایان دوره از مرکز تحقیقات نوین دمش سپاهان، سازمان فنی حرفه ایی و سازمان اختراعات و نواوری های اروپا

شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات داخلی و خارجی

حمایت از دانش آموزان مستعد در رشته های مختلف

مشخص شدن هدایت تحصیلی دانش آموزان در  دبیرستان

این کلاسها در شاخه های مختلف علوم پایه ، فنی مهندسی و پزشکی برگزار میگردند و برخی از آنها شامل رشته های زیر میباشند:

 • آزمایشگاه شیمی
 • زیست شناسی گیاهی – دریا – جانوری
 • الکترونیک
 • هوافضا
 • مهارتهای زندگی
 • پرورش خلاقیت
 • گزارش نویسی و روش تحقیق
 • علوم پزشکی
 • داروسازی
 • کامپیوتر
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معمار
 • معرق کاری روی چوب
 • ریخته گری
 • مهندسی مکانیک
 • صنایع دستی
 • و ….

گالری تصاویر