برچسب: نمایندگی قلم چی پسران اصفهان

WhatsApp Image 2019-11-02 at 11.56.00 AM

02

نوامبر2019
حضور آقای اعرابی رئیس اداره آموزش دوره اول متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان و آقای کمالی منش کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام در اصفهان در غرفه دکتر محمد شفیعی – نمایندگی قلم چی (پسران)
2 نوامبر, 2019adminasli