ثبت نام در مدرسه آنلاین – حضوری پژوهشی دکترمحمدشفیعی

  • نوشته بعدی
  • نوشته قبلی
research_school

ثبت نام در مدرسه آنلاین – حضوری پژوهشی دکترمحمدشفیعی

پس از اتمام هر دوره گواهی معتبر صادر و ارائه می گردد

 مدرسه پژوهش  وابسته به مرکز تحقیقات و فناوری های نوین دمش سپاهان در هفته پژوهش سال ۱۳۹۸  راه اندازی گردید.

هدف از راه اندازی این مدرسه  آموزش دانش آموزان و دانشجویان مستعد و دوست دار پژوهش می باشد.

این مدرسه در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی اقدام به ارائه خدمات نموده و با عضویت در این مدرسه می توانید از مزایای کوتاه مدت و بلند مدت آن بهره مند شوید.

خدمات در رشته های عوم پایه , فنی مهندسی , علوم انسانی , علوم و معارف انسانی , هنر و معارف اسلامی , علوم پزشکی و استفاده از آزمایشگاه

خاطر نشان میسازد این مرکز تحت هیچ شرایطی پایان نامه تنظیم نمی کند 

خدمات دانش آموزی
خدمات هدیه  (بدون وجه )
کد رشته
خدمات با هزینه کد رشته
کارگاه  مقاله نویسی ۱۴۰۰۱۰۰۱ چاپ کتاب ۱۴۰۰۱۰۰۰۱
کارگاه آموزش نوشتن کتاب ۱۴۰۰۱۰۰۲ دوره های آموزشی رباتیک ۱۴۰۰۱۰۰۰۲
کارگاه فن بیان و سخنوری ۱۴۰۰۱۰۰۳ دوره های آموزشی الکترونیک ۱۴۰۰۱۰۰۰۳
مشاوره رفتاری و درسی ۱۴۰۰۱۰۰۴ دوره های آموزشی هوافضا ۱۴۰۰۱۰۰۰۴
کارگاه افزایش اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه ۱۴۰۰۱۰۰۵ دوره های آموزشی علوم پزشکی ۱۴۰۰۱۰۰۰۵
دوره های آموزشی فتوشاپ ۱۴۰۰۱۰۰۰۶
دوره های آموزشی برنامه نویسی ۱۴۰۰۱۰۰۰۷
پروژه های تحقیقاتی ۱۴۰۰۱۰۰۰۸
چاپ مقاله ۱۴۰۰۱۰۰۰۹
دوره های هوش مالی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۰
کارگاه سازه های ماکارونی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۱
کارگاه فیزیک و نجوم ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۲
کارگاه داروسازی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۳
کارگاه معماری و طراحی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۴
کارگاه خوشنویسی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۵
کارگاه زبان انگلیسی ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۶

 

 

 

خدمات دانشجویی  
خدمات هدیه  (بدون وجه )
کد رشته
خدمات با هزینه  کد رشته
کارگاه مقاله نویسی به زبان فارسی ۱۴۰۰۱۰۰۵ چاپ کتاب ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۷
کارگاه آموزش نوشتن کتاب ۱۴۰۰۱۰۰۶ مشاوره در امور انجام پایان نامه ها ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۸
کارگاه فن بیان و سخنوری ۱۴۰۰۱۰۰۷ استخراج مقاله از پایان نامه و چاپ آن ۱۴۰۰۱۰۰۰۱۹
کارگاه افزایش اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه ۱۴۰۰۱۰۰۸ مشاوره در انجام و به اتمام رسیدن مقاله ۱۴۰۰۱۰۰۰۲۰
کارگاه  تخصصی آموزش دستگاههای آنالیز ۱۴۰۰۱۰۰۰۲۱
کارگاه تخصصی فتوشاپ ۱۴۰۰۱۰۰۰۲۲
کارگاه تخصصی برنامه نویسی در رشته های مختلف ۱۴۰۰۱۰۰۰۲۳
کارگاه تخصصی نگارش مقالات ISI ۱۴۰۰۱۰۰۰۲۴

 جهت شرکت در دوره ها  فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

ثبت نام در مدرسه پژوهش

همچنین میتوانید با کلیک بر روی دوره های کوتاه مدت (ضمن خدمت ) از این دوره ها نیز استفاده نمایید

ردیف شرح دوره کد رشته میزان ساعت آموزش مبلغ به تومان
۱ آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (۱/۱۸)  spss ۹۲۰۰۲۹۶۳ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲ آشنایی با نرم افزار کامپیوتر (۱/۱۸)  spss ۹۲۰۰۲۹۵۸ ۲۰ ۲۵۰۰۰
۳ نقشه کشی به  کمک کامپیوتر ۹۲۰۰۲۲۲۲ ۶۴ ۸۰۰۰۰
۴ ابزار و تجهیزات آموزشی علوم  و ریاضی (پایه ابتدایی ) ۹۹۵۰۶۸۵۵ ۳۲ ۴۰۰۰۰
۵ کاربرد آمار در امور اداری(۶/۱۱) (۱۶/۶) (۲۰/۲) (۲۱/۲) ۹۱۴۰۱۴۶۶ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۶ آمار کاربردی (۱۸/۲) (۲۲/۲۲)(۲۳/۱۱) ۹۱۴۰۱۴۴۰ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۷ آمار استنباطی ۹۱۴۰۱۴۳۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۸ آمار توصیفی ۹۱۴۰۱۴۲۹ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۹ آمار و کاربرد آن در تحقیقات آموزشی ۹۱۴۰۱۴۰۸ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۰ مهارت های آزمایشگاهی فناوری نانو ۹۳۳۰۰۱۰۱ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۱ بررسی,تحلیل و روش تدریس (دانش فنی پایه رشته شیمیایی) پایه دهم و بازآموزی مبانی علمی آن ۹۹۵۰۵۷۹۸ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۲ تغییرات و نوآوری های علمی در آموزش زیست شناسی ۹۹۵۰۵۵۴۱ ۱۶ ۲۵۰۰۰
۱۳ بررسی , تحلیلی و روش تدریس (علوم تجربی) سال سوم دوره اول متوسطه (پایه نهم) و بازآموزی مبانی ۹۱۲۰۱۳۱۲ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۴ بررسی, تحلیل و روش تدریس (مطالعات اجتماعی و کلیات علوم ,فارسی,دینی و قرآن, هنر و تربیت بدنی) ۹۱۳۰۰۳۱۷ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۱۵ بررسی, تحلیل و روش تدریس (ریاضی) سال سوم دوره اول متوسطه (پایه نهم) و باز آموزی مبانی علمی ۹۱۱۰۱۵۰۷ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۶ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه پنجم و باز آموزی مبانی علمی آن (استانی) ۹۱۱۰۰۶۰۷ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۷ بررسی, تحلیل و روش تدریس (ریاضی) دوره متوسه اول (پایه هشتم ) و باز آموزی مبانی علمی آن (استانی) ۹۱۱۰۱۴۰۵ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۱۸ بررسی,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه چهارم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۱۶۱۶ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۱۹ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۰۴۲۰ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲۰ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) دوره ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۱۰۴۲۰ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۲۱ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه دوم  ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و باز آموزی ۹۱۱۰۰۳۱۴ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۲۲ بررسی ,تحلیل و روش تدریس (ریاضی) پایه ششم  ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و باز آموزی ۹۱۱۰۰۳۱۳ ۳۲ ۳۷۰۰۰
۲۳ آموزش مفاهیم ریاضی ۹۱۱۰۳۲۳۴ ۲۴ ۲۵۰۰۰
۲۴ روش های برتر تدریس و آموزش ریاضی ۹۱۱۰۳۲۲۱ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۲۵ احتمالات و الگوهای آماری ۹۱۱۰۳۴۳۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۲۶ تهیه و تنظیم گزارشات آماری (۱۸/۲۲) ۹۱۱۰۳۴۲۹ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۲۷ مدیریت کیفیت در تولید آمار (۱۸/۲۱) ۹۱۱۰۳۴۲۸ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۲۸ آشنایی با نظام آماری ایران (۱۸/۲۰) ۹۱۱۰۳۴۲۷ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۲۹ روش های کنترل افشای اطلاعات آماری (۱۸/۱۹) ۹۱۱۰۳۴۲۶ ۱۲ ۲۰۰۰۰
۳۰ آشنایی با نظام آمارهای ثبتی(۱۸/۱۳) ۹۱۱۰۳۴۲۵ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۱ بی پاسخی در آمارگیری (کاستن , وزن دهی , جانهی)(۱۸/۱۱) ۹۱۱۰۳۴۳۲ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۲ آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح های آماری(۱۸/۹) ۹۱۱۰۳۴۲۲ ۳۰ ۳۵۰۰۰
۳۳ مبانی آمار رسمی (۱۸/۶) ۹۱۱۰۳۴۲۱ ۲۰ ۲۵۰۰۰
۳۴ بررسی ,حلیل و روش تدریس علوم تجربی  دوم متوسطه (پایه هشتم ) و باز آموزی علمی آن استان ۹۱۲۰۱۲۰۵ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۳۵ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  اول متوسطه و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۳۶۰۸ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۳۶ بررسی, تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۰۳۱۹ ۱۸ ۲۵۰۰۰
۳۷ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه ششم ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و  باز آموزی ۹۱۲۰۰۳۱۴ ۲۰ ۲۷۰۰۰
۳۸ بررسی, تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه دوم ابتدایی همسو با برنامه درسی ملی و  باز آموزی ۹۱۲۰۰۲۰۵ ۲۰ ۲۷۰۰۰
۳۹ مهارت های آزمایشگاهی درس علوم تجربی ۹۱۲۰۳۲۳۵ ۴۰ ۵۰۰۰۰
۴۰ آموزش مفاهیم علوم تجربی و اجتماعی ۹۱۲۰۳۰۱۰ ۲۴ ۳۰۰۰۰
۴۱ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی پایه اول ابتدایی  همسو با برنامه درس ۹۱۲۰۰۲۰۴ ۱۶ ۲۵۰۰۰
۴۲ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی اول متوسطه و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۳۶۰۸ ۱۸ ۲۷۰۰۰
۴۳ بررسی ,تحلیل و روش تدریس علوم تجربی  پایه سوم ابتدایی و باز آموزی مبانی علمی آن ۹۱۲۰۰۳۱۹ ۱۸ ۲۷۰۰۰

لطفا جهت ثبت نام  فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید . کارشناسان ما در اولین لحظه پاسخگوی شما می باشند.

ثبت نام دوره های کوتاه مدت

/ دسته‌بندی نشده

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ
  • نوشته بعدی
  • نوشته قبلی