فرهنگیان

با توجه به ارتباط تنگاتنگ قشر فرهنگی با دانش آموزان این مرکز جدیدترین دوره های آموزشی را در این مرکز برگزار نموده است از جمله دوره های برگزار شده به موارد زیر میتوان اشاره نمود:

  • برگزاری کلاس های آموزشی دروس مختلف از اول دبستان تا ششم دبستان
  • برگزاری دوره های اختلالات یادگیری در دانش آموزان
ارس تبریز

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ