سطح دانشجویی

فعالیت های این مرکز

  • برگزاری کارگاه های مقاله نویسی
  • طرح پروژه های تحقیقاتی
  • تالیف کتاب
  • برگزاری کارگاه های آموزشی – پژوهشی
DSC_0535

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ