دپارتمان علوم پایه

این دپارتمان در برگیرنده رشته های:

  • زیست شناسی و آزمایشگاه
  • شیمی و آزمایشگاه، فیزیک و آزمایشگاه
  • نانو، تشریح و فیزیولوژی
  • و علوم پزشکی

می باشد.