دپارتمان تالیف و گرداوری کتاب

در این دپارتمان تالیف و گرداوری کتابها و سیلابسهای مربوط به دروس پژوهشی، کتابهای دانش آموزی و مقالات دانش آموزی انجام می شود.

از جمله فعالیتهای این دپارتمان ها موارد زیر را می توان نام برد:

  • ارائه سرفصلهای مربوط به دروس
  • گزارش عملکرد و بازخورد کلاسها در پایه های مختلف
  • ارائه پروژه های دانش آموزی و تهیه پاورپوینت های دانش آموزی مرتبط با دروس
  • معرفی و پرورش افراد ماهر و متخصص
  • تشکیل و برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان
  • آماده کردن دانش آموزان برای مسابقات مختلف
  • تعریف دوره ها و کارگاه های مربوطه برای مربی ها