بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان

WhatsApp Image 2019-10-31 at 15.30.54

بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام اصفهان

غرفه نمایندگی قلم چی پسران در اصفهان - دکتر محمدشفیعی

بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام (کامپیوتر، اتوماسیون اداری، مخابرات و استارتاپ) از هشتم تا دوازدهم آبان در محل برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان با حضور فعالان و ذینفعان این بخش برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان، زمان بازدید از نمایشگاه اتوکام اصفهان در تاریخ هشتم تا دوازدهم آبان ماه ۱۰ تا ۱۹ در نظر گرفته شده تا بازدیدکنندگان تخصصی بتوانند در این نمایشگاه حضور داشته باشند.
مدیر نمایشگاه‌های داخلی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان افزود: نمایشگاه بین ‌ المللی اتوکام طی چهار دوره مختلف از اواسط دهه هفتاد با بروز ماشین‌های اداری و تحهیزات و اتوماسیون اداری و ‌همزمان با سیاست کشور پیش رفت، اوایل دهه هشتاد فصل دوم این نمایشگاه با تغییر رویکرد و برنامه‌هایی که به عنوان رونق دولت الکترونیک صورت گرفته بود در دستور کار قرار گرفت.
مجتمع فرهنگی آموزشی تحقیقاتی دکتر محمد شفیعی نیز در سالن شیخ بهایی در این دوره حضور فعال داشته است.

/ برگزاری نمایشگاه

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ