بازدید از غرفه دمش در نمایشگاه اتوکام

WhatsApp Image 2019-11-02 at 11.56.00 AM

بازدید از غرفه دمش در نمایشگاه اتوکام

حضور آقای اعرابی رئیس اداره آموزش دوره اول متوسط اداره کل آموزش و پرورش استان و آقای کمالی منش کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان در بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام در اصفهان در غرفه دکتر محمد شفیعی – نمایندگی قلم چی (پسران)

دیدگاه

دیدگاهی وارد نشده است.

ارسال پاسخ