گزارش و تصویر (دوره ها و کلاس های پژوهشی)

کلاس های پژوهشی-هواپیمای بدون سرنشین- کوادکوپتر با مانع- ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۷
کلاس های پژوهشی-سازه های ماکارونی- آموزش ساخت سازه های ستون فشاری- ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷
کلاس سیستم های کنترل مدرن ربات- ۱۹ اردیبهشت ۹۷
کلاس های پژوهشی- سیستم های امنیتی و دزدگیر- ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷