پک آموزشی

پک های آموزشی مرکز

یکی از ملزومات اولیه برای هر یک از کارگاه ها و آزمایشگاه ها وجود ابزار و وسایل مورد نیاز میباشد که این ابزار برای گروه های دانش آموزی در این مرکز تعبیه شده است و با توجه به دروس ارائه شده به دانش آموزان ارائه میگردد. از جمله این پک ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پک الکترونیک
  • پک رباتیک
  • پک هوافضا
  • پک ازمایشگاه
  • پک نانو
  • پک زیست
  • سی دی های آموزشی

و…..