سبدخرید من

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مقالات

مقاله 1 یک

ییییییییییییییییییییییییییییی

مقاله دو 2

یییییییییییییییییییییییییی

مقاله سوم

ییییییییییییییییییییییییی

محققان برای اولین بار حرکت چهار بعدی اتم‌ها را ثبت کردند

بر اثر نتایج یک تحقیق جدید، ممکن است تمام تئوری های کنونی درباره نحوه آب شدن، یخ زدن و تبخیر مواد نیاز به تغییر داشته باشند. تیمی که توسط دانشگاه لس آنجلس کالیفرنیا هدایت می شد، حرکت چهار بعدی اتم ها در زمان و سه بعدی آن ها در فضا هنگام تغییر فازشان را برای اولین بار ثبت کرده است.