اخبار و اطلاعیه ها

نمایشگاه اختراعات ، ابداعات وفعالیت های پژوهشی دانش آموزی به روایت اصفهان امروز
آمادگی دانش آموزان برای جشنواره ابن سینا
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی
افتتاح مرکز تحقیق و پژوهش گیاهان دارویی
دوره های ویژه تابستان
دوره های مهارت آموزی